Stwórzmy razem festiwal, który pozwoli nam zaangażować się w celową współpracę, która pozwoli nam zbudować kulturę, która jest bezpieczna, integracyjna i przyjazna dla wszystkich.

Kim jest każdy z nas?

Podejmujemy świadome kroki, aby rozwijać kulturę festiwalową, która jest bezpieczna i dostępna dla wszystkich. Aby stworzyć bezpieczną i dostępną kulturę festiwalową, nie będziemy tolerować jakiejkolwiek formy molestowania seksualnego – słownego czy fizycznego, ani żadnych aktów świadczących o dyskryminacji innych osób, w tym homofobii, rasizmu, transfobii, ksenofobii, seksizmu czy przywłaszczenia kulturowego.

Każdy, kto naruszy te zasady bądź Kodeks Postępowania podczas festiwalu, podlega natychmiastowemu usunięciu z terenu festiwalu. Opaska festiwalowa uczestnika festiwalu może zostać anulowana, za co nie będzie przysługiwał zwrot kosztów. Staramy się wraz z naszymi gośćmi być najlepszą wersją samego siebie i zachowywać się z szacunkiem do wszystkich. To jest nasz wspólny wysiłek!

Nasza Rola

 • Nasz wyszkolony zespół zostanie rozmieszczony na terenie całego festiwalu, aby ułatwić dostęp do usług związanych z natychmiastową pomocą każdemu w niebezpieczeństwie.
 • Każdy namiot otrzyma wsparcie wyszkolonych doradców, którzy będą pełnić rolę dodatkowego wsparcia bądź wspierać w chwilach gdy osoba będzie potrzebowała chwili odpoczynku.
 • Na terenie festiwalu zostaną rozmieszczone toalety dla mężczyzn, kobiet oraz obydwu płci.
 • Wszystkie toalety będą dostępne dla wszystkich, bez względu na tożsamość oraz identyfikację płciową.
 • Trapeton jest Festiwalem przyjaznym osobom niepełnosprawnym

Wasza Rola

 • Pociągajcie się do wzajemnej odpowiedzialności
 • Zawsze pytaj o zgodę
 • Dowiedz się gdzie znajduje się najbliższe bezpieczne miejsce, namiot medyczny czy stanowisko informacyjne.
 • Szanuj kulturę innych osób
 • Zgłaszaj każdorazowe naruszenie zasad do punktu informacyjnego
 • Rzuć sobie i swoim rówieśnikom wyzwanie, aby być bardziej uważnym.
 • Ciesz się odpowiedzialnie I troszcz się o swoich kolegów.
 • Pamiętaj: Każdy zasługuje na to aby być bezpiecznym